Rozhodujete se o uspořádání prostoru v domě? Nerozdělujte dům bezpodmínečně příčkami, kuchyň může být navržena velmi